Saturday, 20 July 2013

PENGUMUMAN DAN UNDANGAN GELARAN SILATURAHIM PATIKRAJA GUYUB-III (SPG-III)

IKUT SERTA MENYEBARKAN INFORMASI DAN UNDANGAN
 sumber resmi : http://patikraja-guyub.blogspot.com/2013/07/wara-wara-sisan-ulem-ulem-gelaran.html

Assalamu’alaikum Wr. Wb.


“SUGENG HANGAYAHI JEJIBAHAN SUCI SIAM RAMADHAN”

Sedulur PG sing tek tresnani… Alhamdulillah tekan sekiyé inyong lan pengurus PG, uga “tukang glidhig” sing degawé nang ndésa, sing tugasé ngréwangi kepreluan uba rampé kanggo suksésé acara “Silaturahim PG-III”, wis rembugan kanti mateng. Salah sijiné acara sing bakal degelar nang Silaturahim PG-III - tgl. 10 Agustus 2013, yaiku arep nyantuni utawa bagi2 rejeki kanggo bocah2 “YATIM PIATU” sing ana nang sekubengé Desa Patikraja. Inyong sekiyé wis olih data lamona nang Desa Patikraja, jumlah RW cacahé ana 10 (sepuluh), lan jumlah RT ana 30 (telungpuluh); Kuwé artiné, rata2 se’RW ana telung RT.

Hla gandhéngané karo jumlah RT/RW kuwé mau, yaiku bén inyong lan pengurus bisa mbagi2, kira2 arep ana pira bocah YATIM PIATU sing bakal nampa santunan sekang inyong lan rika kabéh “warga” PG.


Kayakiyé lur.....

Bab biaya kanggo acara Silaturahim PG-III, Alhamdulillah inyong lan pengurus wis nyiapna kabéh. Mung kayané koh kurang greng, angger acara sing bagus kiyé koh ora debarengi sisan karo kegiatan social… mula inyong lan pengurus akhiré sepakat nganakna santunan kanggo bocah2 YATIM PIATU kuwé mau. Biaya kanggo santunan bocah2 YATIM PIATU kuwé, pengurus uga wis nyiapna, ning blakasuta baé ora akéh. Angger se’RT mung bocah YATIM PIATU siji thil sing desantuni, kuwé pengurus wis nyiapna danané.

Ning Angger kanca-sedulur PG koh kepéngin weruh ora mung bocah siji thil (se’RT) sing “bungah” merga nampa santunan, mangga kanggo sedulur sing “ombér” lan duwé kelewihan rejeki, tur maning utamané kudu sing “IKHLAS”, mayuh acara SANTUNAN kanggo bocah2 YATIM PIATU kiyé desengkuyung bareng2.. tambah akéh sing ikhlas awéh santunan, tambah akéh bocah2 YATIM PIATU saben RT sing bisa desantuni. Insya Allah, rejekiné kanca-sedulur PG uga dadi tambah gangsar, amin…

Mangga lur sing ikhlas kepéngin “partisipasi”, bisa langsung de transfer utawa detitipna maring nomer rékeningé “Tukang Uang” PG.

BCA : 273 146 0304 an. ARI AGUS SETIAWAN.

Sapa2 sing wis "nitip", mangga awéh kabar meng nomer: 085286317069 (Ari A.S), utawa meng inyong: 081333991911

Sing tek karepaken, partisipasi sekang kanca-sedulur PG, total jumlahé wis bisa tek umumna seminggu sedurungé bada/lebaran ; antarané tgl. 1 Agustus 2013. Muga bocah2 YATIM PIATU sing ana nang sekubengé Desa Patikraja téyéng mélu ngrasakna “BUNGAH” anané gelaran "SILATURAHIM PATIKRAJA GUYUB-III" kiyé, amin…

 Mangga kanggo kabéh "warga" PG, tek aturi rawuh silaturahim sisan nekséni santunan dana sekang panjenengan kanggo bocah2 yatim-piatu.


Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

No comments:

Post a Comment

Mohon Tidak memberikan komentar berbau "SARA"

POS TERPOPULER

DESA PATIKRAJA PERNAH JADI IBUKOTA BANYUMAS KANOMAN

Diceriterakan bahwa pengaruh Kongsi dagang VOC semakin kuat di Nusantara,sistem yang diterapkan pada waktu itu adalah mengambil para raja-r...

Posting Paling Sering Dikunjungi